Fijnstof gerelateerde publicaties:

1: De Monitor: Last van de buren als gevolg van houtrookoverlast

2: NRC: Gezellige haard is reuze schadelijk

3: GGD wil strengere regels open haard en houtkachel

4: GGD Utrecht: Gezondheidsklachten door houtrook. Wat is de rol van de GGD?

4: Overlast door houtrook; onderzoek naar het meten van fijnstof als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtstook

5: TNO: FIjnstof en de gevolgen van koken

6: Onderzoek naar het meten van fijnstof als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtstook

7: RIVM: Dossier 'Fijnstof'

8: RIVM: Brochure 'Ultrafijnstof en gezondheid'

9: Normen luchtkwaliteit ontoereikend

10: Houtstook draagt bij aan fijnstofbelasting van woonwijken

11: Geurhinder en andere gezondheidsklachten door houtrook

12: Hoe vervuild is de lucht in mijn straat? (Milieudefensie)

13: Air Pollution in the World: Real time Air Quality map

14: Luchtmeetnet Nederland - aanbevolen -

15: Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM)

16: Luchtkwaliteit PM2,5 kwaliteitseisen (Kenniscentrum InfoMil)

17: Fijnstof in alle soorten en maten (Kennislink)

18: Fijnstof volgens Wikipedia

19: Fijnstof volgens Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

20: GGD-richtlijn Luchtkwaliteit en gezondheid (RIVM)

21: Fijnstof: komt het een keer goed? (VVM Milieu Dossier, juni 2014)

22: Hoe gezond is onze lucht? (juni 2014)

23: Things you don't know about the air you're breathing today (Nederlands gesproken)

24: Project 'Schone lucht voor iedereen'

25: PM2,5 meetprotocol voor kantoren (TVVL, april 2015)

26: Publicatie meetprotocol fijnstof bepaling in kantoren (TNO, Piet Jacobs/Marita Voogt)

27: 'Reductie van de fijn- en ultrafijnstofconcentratie in een kinderdagverblijf' (TNO-rapport)

28: Toetsing van fijnstof bij veehouderijen (InfoMil)

29: De luchtkwaliteit in een 'cleanroom' (Wikipedia)

30: Fijnstof meten met de iPhone (Volkskrant)

31: CAIRE: Zelf fijnstof in huis meten (ECN)

32: Weekblad Facilitair: Onderhoud luchtbehandelingsystemen verlaagt kosten en vergroot werkvreugde

33: Luchtfilters voor ventilatiesystemen selecteren (ISSO KennisKaart)

34: Airborne Particulate Matter

35: Fine Dust Guidelines (IQAir)

36: Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)


DYLOS gerelateerde publicaties:

1: Field Evaluation Dylos DC1100-PRO (AQ -SPEC)

2: Werkingsprincipe 'Particle counter' (Wikipedia)

3: Dylos Air Particule Counter experimentation

4: Dylos monitor: What is it actually measuring? PM2.5, PM10 or PM0.5?

5: Dylos Air Particule Counter experiment maintenance

6: University of Montana, Center for Environmental Health Sciences: o.a. conversietabel Dylos DC1100-PRO

7: How to convert Dylos DC1700 readings to AQI

8: 'Community Air Monitors' (beoordeling en aanbeveling van diverse Air Quality Monitors, o.a. Dylos)

9: Multi-Day Measurement of Airborne Particle Concentrations in a High-Rise Luxury Condominium Building (Dylos DC1700)

10: Evaluation of Field-deployed Low Cost PM Sensors (o.a. Dylos)

11: Which Home Indoor Air Quality Monitors Are Best, And Why? (o.a. Dylos)

12: Monitor your air quality using an Arduino-Android DIY sensor (o.a. Dylos)

13: Automatically measuring and graphing Air Quality with Arduino and Dylos DC1100 Particle Monitor