Fijnstof gerelateerde publicaties:

1: RIVM: Gevolgen van houtstook voor het binnenmilieu: een verkenning van de literatuur

2: De Monitor: Last van de buren als gevolg van houtrookoverlast

3: NRC: Gezellige haard is reuze schadelijk

4: GGD wil strengere regels open haard en houtkachel

5: GGD Utrecht: Gezondheidsklachten door houtrook. Wat is de rol van de GGD?

6: Overlast door houtrook; onderzoek naar het meten van fijnstof als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtstook

7: TNO: FIjnstof en de gevolgen van koken

8: Onderzoek naar het meten van fijnstof als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtstook

9: RIVM: Dossier 'Fijnstof'

10: RIVM: Brochure 'Ultrafijnstof en gezondheid'

11: Normen luchtkwaliteit ontoereikend

12: Geurhinder en andere gezondheidsklachten door houtrook

13: Hoe vervuild is de lucht in mijn straat? (Milieudefensie)

14: Air Pollution in the World: Real time Air Quality map

15: Luchtmeetnet Nederland - aanbevolen -

16: Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM)

17: Luchtkwaliteit PM2,5 kwaliteitseisen (Kenniscentrum InfoMil)

18: Fijnstof in alle soorten en maten (Kennislink)

19: Fijnstof volgens Wikipedia

20: Fijnstof volgens Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

21: GGD-richtlijn Luchtkwaliteit en gezondheid (RIVM)

22: Fijnstof: komt het een keer goed? (VVM Milieu Dossier, juni 2014)

23: Hoe gezond is onze lucht? (juni 2014)

24: Things you don't know about the air you're breathing today (Nederlands gesproken)

25: Project 'Schone lucht voor iedereen'

26: PM2,5 meetprotocol voor kantoren (TVVL, april 2015)

27: Publicatie meetprotocol fijnstof bepaling in kantoren (TNO, Piet Jacobs/Marita Voogt)

28: 'Reductie van de fijn- en ultrafijnstofconcentratie in een kinderdagverblijf' (TNO-rapport)

29: Toetsing van fijnstof bij veehouderijen (InfoMil)

30: De luchtkwaliteit in een 'cleanroom' (Wikipedia)

31: Fijnstof meten met de iPhone (Volkskrant)

32: CAIRE: Zelf fijnstof in huis meten (ECN)

33: Weekblad Facilitair: Onderhoud luchtbehandelingsystemen verlaagt kosten en vergroot werkvreugde

34: Luchtfilters voor ventilatiesystemen selecteren (ISSO KennisKaart)

35: Airborne Particulate Matter

36: Fine Dust Guidelines (IQAir)

37: Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)


DYLOS gerelateerde publicaties:

1: Field Evaluation Dylos DC1100-PRO (AQ -SPEC)

2: Werkingsprincipe 'Particle counter' (Wikipedia)

3: Dylos Air Particule Counter experimentation

4: Dylos monitor: What is it actually measuring? PM2.5, PM10 or PM0.5?

5: Dylos Air Particule Counter experiment maintenance

6: University of Montana, Center for Environmental Health Sciences: o.a. conversietabel Dylos DC1100-PRO

7: How to convert Dylos DC1700 readings to AQI

8: 'Community Air Monitors' (beoordeling en aanbeveling van diverse Air Quality Monitors, o.a. Dylos)

9: Multi-Day Measurement of Airborne Particle Concentrations in a High-Rise Luxury Condominium Building (Dylos DC1700)

10: Evaluation of Field-deployed Low Cost PM Sensors (o.a. Dylos)

11: Which Home Indoor Air Quality Monitors Are Best, And Why? (o.a. Dylos)

12: Monitor your air quality using an Arduino-Android DIY sensor (o.a. Dylos)

13: Automatically measuring and graphing Air Quality with Arduino and Dylos DC1100 Particle Monitor