Tot voor kort bestonden er alleen fijnstofmeters met een aanschafwaarde vanaf circa € 3.000. Dylos Corporation uit California (USA) heeft recentelijk een betaalbare hoogwaardige lasergestuurde fijnstofmeter ontwikkeld en gepatenteerd. De Dylos DC1100-PRO kan binnen en buiten worden gebruikt. Het apparaat is niet waterproof, dus moet je hem niet in de regen zetten!

Het verschil tussen de DC1100-PRO en de DC1100-PRO-PC is de aanwezigheid van een COM-poort bij de DC1100-PRO-PC. Via de bijgeleverde COM-to-USB kabel kunnen langdurig metingen worden geregistreerd op een PC/laptop ten behoeve van meetrapportages en het maken van grafieken. De DC1100-PRO-PC moet tijdens de meetsessie aangesloten zijn op een laptop of PC. De DC1100-PRO-PC kan binnen en buiten worden gebruikt. Het apparaat is niet waterproof, dus moet je hem niet in de regen zetten!

DC1100-PRO-PC

opbergkoffer


DC1100-PRO-PC AIR QUALITY MONITOR
inclusief communicatiekabel en analyse software
inclusief luxe opbergkoffer
€ 525,- excl. btw

Flyer DC1100-PRO-PC


Productkenmerken Dylos DC1100-PRO-PC

De technologie van de DC1100-PRO-PC stelt u in staat om real-time de fijnstofconcentratie te monitoren op basis van twee getallen op de display die aangeven hoeveel kleine (>0,5µm) en iets grotere (>2,5µm) deeltjes er in de ruimte aanwezig zijn.


De DC1100-PRO-PC heeft twee meetbereiken (dit zijn de twee getallen op de display):

  1. Kleine deeltjes >0,5 micrometer (0,0005 mm): fijnstof, bacteriën, schimmelsporen, rook, smog, etc.
  2. Grote deeltjes >2,5 micrometer: grof stof, pollen, grotere bacteriën, plantsporen, huisstofmijt uitwerpselen, etc.


De DC1100-PRO-PC heeft twee verschillende modi:

  1. Continu modus: meet continu en toont een ‘dynamische bar’
  2. Monitor modus: elk uur wordt gedurende één minuut een meting gedaan; het resultaat wordt op de display getoond


De DC1100-PRO-PC bewaart een beperkt aantal historische meetgegevens, die via de display zijn op te roepen:

  1. Historie per minuut: toont gemiddeld waarde per minuut voor het laatste uur (max. 60 metingen)
  2. Historie per uur: toont gemiddelde waarde per uur voor de afgelopen 24 uur (max. 24 metingen)
  3. Historie per dag: toont gemiddelde waarde per dag voor de afgelopen maand (max. 31 metingen)


De DC1100-PRO-PC heeft een PC-interface:

De DC1100-PRO-PC heeft een COM-poort waarmee je via een COM-to-USB kabel de mogelijkheid hebt om real-time logsessies uit te voeren. De meetgegevens worden opgeslagen op de harde schijf van de PC/laptop en worden weergegeven in een grafiek.


Op Youtube staat een filmpje met een demonstratie van de Dylos DC1100-PRO.Interpretatie van de meetgegevens

In de praktijk wordt in het kader van fijnstof vaak gesproken over PM2.5 en PM10 (PM staat voor ‘particulate matter’). Dit zijn waarden uitgedrukt in microgram (µg) per kubieke meter (m3).

De twee getallen op de display zijn aantallen deeltjes per 0,01 'cubic foot' (=Amerikaanse volume eenheid). Het linkergetal op de display betreft het aantal deeltjes dat groter is dan 0,5µm, het rechtergetal het aantal deeltjes dat groter is dan 2,5µm (grofstof). Voor een indicatie van de fijnstofconcentratie (PM2.5), d.w.z. deeltjes kleiner dan 2,5µm, moet je het rechtergetal aftrekken van het linkergetal.

PM2,5


Om de meetgegevens van de Dylos DC1100-PRO-PC te interpreteren wordt de onderstaande tabel gehanteerd. Deze tabel staat ook op de achterkant van het apparaat. Om een indicatie te krijgen van het aantal µg per m3 kan een conversiefactor van 150 worden toegepast bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 40-60%. Deze aanname is gebaseerd op onderzoek van de University of Montana (USA), diverse klantervaringen en eigen bevindingen met diverse 'Air Quality Monitors' die PM2.5 in µg/m3 weergeven.

De conversiefactor wordt lager naarmate er meer grote deeltjes (>2,5µm) in de ruimte aanwezig zijn. De conversiefactor van 150 geldt enkel als het aantal grote deeltjes (rechtergetal display) niet groter is dan 10% van het totaal aantal deeltjes (linkergetal display).

Onderzoek heeft uitgewezen dat de PM10-waarde voor 70% uit PM2,5 bestaat en dat met een factor van 1,43 vanuit PM2,5 een indicatie van de PM10 kan worden berekend.

Fijnstof
Luchtkwaliteit
Aantal deeltjes
per 0,01 'cubic foot':
Indicatie PM2.5
in µg per m3:
Indicatie PM10
in µg per m3:
Zeer slecht > 7.000 > 45 > 65
Slecht 5.000 - 7.000 30 - 45 45 - 65
Matig 3.000 – 5.000 20 - 30 30 - 45
Goed 1.000 - 3.000 10 -20 10 - 30
Zeer goed < 1.000 <10 <10


De bovenstaande kwalificatie geldt voor normale leefomstandigheden. In het geval van ruimten waar strenge richtlijnen gelden ten aanzien van de luchtkwaliteit en het aantal deeltjes per liter (bijv. operatiekamers en clean rooms), geldt de kwalificatie 'goed' pas bij waarden onder 300 deeltjes per 0,01 'cubic foot'.

Er zijn testen in USA uitgevoerd met de Dylos en veel duurdere apparatuur (BAM). Daaruit bleek dat het linkergetal op de display een goede indicatie van de PM2.5 is en het rechtergetal een goede indicatie van de PM10.

De conversiefactor van het aantal deeltjes naar µg per m³ wordt beïnvloed door de deeltjesgroootteverdeling en het soortelijk gewicht. Als je de conversiefactor exact wilt bepalen dan zul je een gravimetrische meting moeten uitvoeren door een bepaalde hoeveelheid lucht met een bekend aantal deeltjes door een filter te laten stromen en vervolgens de massatoename van het filter te bepalen.

Als u geïnteresseerd bent in een wetenschappelijke onderbouwing van de conversie, waarbij tevens de invloed van de relatieve luchtvochtigheid wordt meegenomen, dan zijn de volgende documenten interessant: 'Data validation' en 'Dylos conversion'.Met het Dylos Logger programma kunnen real-time logsessies worden uitgevoerd, waarbij de DC1100-PRO-PC via de USB-to-COM kabel met een PC/laptop verbonden moet zijn. Per minuut wordt een meting geregistreerd. De meting betreft de gemiddelde waarde van het aantal deeltjes gedurende betreffende minuut.

PC-interface Wij verkopen een externe oplaadbare accu (€40 ex btw), waarmee u de DC1100-PRO-PC ook buiten (zonder netspanning) kunt gebruiken. Indien u deze externe voeding (6.800 mAh) wilt bestellen, kunt u dit aangeven op het bestelformulier.
oplaadbare voeding