De DC1700 is de meest luxe versie uit het assortiment. Hij heeft niet alleen een COM-poort, zoals de DC1100-PRO-PC, maar ook een groot intern geheugen, waarmee gedurende een week elke minuut een meting kan worden opgeslagen. Het is ook mogelijk om in de 'monitoring modus' elk uur een meting van één minuut te doen en dan is de geheugencapaciteit voldoende voor meerdere maanden.

De DC1700 heeft een aangepaste behuizing waardoor hij beschermd is tegen elektromagnetische straling. De DC1700 heeft een ingebouwde oplaadbare voeding die circa 6 uur in de 'continu modus' kan meten of circa 12 uur de 'monitoring modus'. De DC1700 werkt ook op netvoeding met de bijgeleverde netadapter. De DC1700 kan binnen en buiten worden gebruikt. De DC1700 is niet waterproof, dus moet je hem niet in de regen zetten maar onder een afdakje!

DC1700

opbergkoffer


DC1700 AIR QUALITY MONITOR
inclusief communicatiekabel en analyse software
inclusief luxe opbergkoffer
€ 664,- excl. btw

bestellen huren
bestellen webshop huren webshop

Dylos interpretatie

Flyer Dylos DC1700Productkenmerken Dylos DC1700

De technologie van de DC1700 stelt u in staat om real-time de fijnstofconcentratie te monitoren op basis van twee getallen op de display die aangeven hoeveel kleine (>0,5µm) en iets grotere (>2,5µm) deeltjes er in de ruimte aanwezig zijn.


De DC1700 heeft twee meetbereiken (dit zijn de twee getallen op de display):

  1. Kleine deeltjes >0,5 micrometer (0,0005 mm): fijnstof, bacteriën, schimmelsporen, rook, smog, etc.
  2. Grote deeltjes >2,5 micrometer: grof stof, pollen, grotere bacteriën, plantsporen, huisstofmijt uitwerpselen, etc.


De DC1700 heeft twee verschillende modi:

  1. Continu modus: meet continu en toont een ‘dynamische bar’
  2. Monitor modus: elk uur wordt gedurende één minuut een meting gedaan; het resultaat wordt op de display getoond


De DC1700 bewaart een beperkt aantal historische meetgegevens, die via de display zijn op te roepen:

  1. Historie per minuut: toont gemiddeld waarde per minuut voor het laatste uur
  2. Historie per uur: toont gemiddelde waarde per uur voor de afgelopen 24 uur
  3. Historie per dag: toont gemiddelde waarde per dag voor de afgelopen maand


De DC1700 heeft ook een groot intern geheugen (10.000 metingen) dat via de PC interface kan worden uitgelezen:

De DC1700 heeft een groot intern geheugen dat in de 'continu modus' gedurende één week elke minuut een meting opslaat. De opgeslagen data betreft de gemiddelde waarde van de kleine en grote deeltjesconcentratie over de afgelopen minuut. In het totaal kunnen circa 10.000 metingen worden opgeslagen, dit komt overeen met één week. Zodra het intern geheugen vol is, worden de oudste metingen overschreven, zodat de meest recente gegevens altijd bewaard blijven. Het intern geheugen kan uitgelezen worden via de PC interface. Als de gebruiker de meetgegevens overzet naar de PC zijn deze voorzien van tijd en datum, zodat een grafiek kan worden gemaakt waarbij de metingen zijn uitgezet tegen de tijd.


De DC1700 heeft een ingebouwde oplaadbare voeding:


De DC1700 heeft géén 220 Volt netspanning nodig. Dit is handig voor buitenmetingen. De accucapaciteit is enigszins beperkt (2.200 mAh) hetgeen inhoudt dat hij 6 uur in de 'Continuous mode' of 12 uur in de 'Monitor mode' kan functioneren. Als optie verkopen wij ook een externe oplaadbare accu (6.800 mAh).


De DC1700 is beschermd tegen elektromagnetische interferentie:

De behuizing van de DC1700 is zodanig beschermd dat de metingen niet beïnvloed worden als hij dicht in de buurt staat van bronnen die elektromagnetische interferentie kunnen verzaken, zoals computers of luchtreinigers die werken met ionisatie.


Op Youtube staat een verhelderend filmpje met een demonstratie van de Dylos DC1700.Interpretatie van de meetgegevens

In de praktijk wordt in het kader van fijnstof vaak gesproken over PM2.5 en PM10 (PM staat voor ‘particulate matter’). Dit zijn waarden uitgedrukt in microgram (µg) per kubieke meter (m3).

De twee getallen op de display zijn aantallen deeltjes per 0,01 'cubic foot' (=Amerikaanse volume eenheid). Het linkergetal op de display betreft het aantal deeltjes dat groter is dan 0,5µm, het rechtergetal het aantal deeltjes dat groter is dan 2,5µm (grofstof). Voor een indicatie van de fijnstofconcentratie (PM2.5), d.w.z. deeltjes kleiner dan 2,5µm, moet je het rechtergetal aftrekken van het linkergetal.

PM2,5


Om de meetgegevens van de Dylos DC1700 te interpreteren wordt de onderstaande tabel gehanteerd. Deze tabel staat ook op de achterkant van het apparaat. Om een indicatie te krijgen van het aantal µg per m3 kan een conversiefactor van 150 worden toegepast bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 40-60%. Deze aanname is gebaseerd op onderzoek van de University of Montana (USA), diverse klantervaringen en eigen bevindingen met diverse 'Air Quality Monitors' die PM2.5 in µg/m3 weergeven.

De conversiefactor wordt lager naarmate er meer grote deeltjes (>2,5µm) in de ruimte aanwezig zijn. De conversiefactor van 150 geldt enkel als het aantal grote deeltjes (rechtergetal display) niet groter is dan 10% van het totaal aantal deeltjes (linkergetal display).

Onderzoek heeft uitgewezen dat de PM10-waarde voor 70% uit PM2,5 bestaat en dat met een factor van 1,43 vanuit PM2,5 een indicatie van de PM10 kan worden berekend.

Fijnstof
Luchtkwaliteit
Aantal deeltjes
per 0,01 'cubic foot':
Indicatie PM2.5
in µg per m3:
Indicatie PM10
in µg per m3:
Zeer slecht > 7.000 > 45 > 65
Slecht 5.000 - 7.000 30 - 45 45 - 65
Matig 3.000 – 5.000 20 - 30 30 - 45
Goed 1.000 - 3.000 10 -20 10 - 30
Zeer goed < 1.000 <10 <10


De bovenstaande kwalificatie geldt voor normale leefomstandigheden. In het geval van ruimten waar strenge richtlijnen gelden ten aanzien van de luchtkwaliteit en het aantal deeltjes per liter (bijv. operatiekamers en clean rooms), geldt de kwalificatie 'goed' pas bij waarden onder 300 deeltjes per 0,01 'cubic foot'.

Er zijn testen in USA uitgevoerd met de Dylos en veel duurdere apparatuur (BAM). Daaruit bleek dat het linkergetal op de display een goede indicatie van de PM2.5 is en het rechtergetal een goede indicatie van de PM10.

De conversiefactor van het aantal deeltjes naar µg per m³ wordt beïnvloed door de deeltjesgrootteverdeling en het soortelijk gewicht. Als je de conversiefactor exact wilt bepalen dan zul je een gravimetrische meting moeten uitvoeren door een bepaalde hoeveelheid lucht met een bekend aantal deeltjes door een filter te laten stromen en vervolgens de massatoename van het filter te bepalen.

Als u geïnteresseerd bent in een wetenschappelijke onderbouwing van de conversie, waarbij tevens de invloed van de relatieve luchtvochtigheid wordt meegenomen, dan zijn de volgende documenten interessant: 'Data validation' en 'Dylos conversion'.
Met de bijgeleverde Dylos Logger software kan het interne geheugen (elke minuut één meting, 10.000 metingen = 1 week) worden uitgelezen op een PC/laptop. Als je langer dan 1 week data wilt registreren dan dien je de DC1700 tijdens de metingen via de communicatiekabel met een PC/laptop te verbinden. Per minuut wordt een meting geregistreerd. De meting betreft de gemiddelde waarde van het aantal deeltjes gedurende betreffende minuut.

PC-interface